Humanitní a společenské vědy

60 škol a fakult

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
4 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Psychologie managementu
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Social Work
 • Sociální práce

a další 3 programy

6 programů

European Business School SE

 • MBA Psychologie managementu
 • MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Filozofická fakulta

 • Aesthetics and Culture Studies
 • Andragogika
 • Archeologie

a dalších 13 programů

16 programů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
1 program

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika
3 programy

Evangelická teologická fakulta

 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie
 • Evangelická teologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Education (EN)
 • Educational and School Psychology (EN)
 • Filozofie výchovy a vzdělávání

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Historical Sciences (EN)
 • Historické vědy
 • Philosophy (EN)
4 programy

Lékařská fakulta

 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
 • Didaktika informatiky a digitálních technologií
 • Education (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta pedagogická

 • Hudební teorie a pedagogika
1 program

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
 • Teorie, filozofie a sociologie práva
2 programy