Chci studovat ekologii

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ochrana životního prostředí
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 27 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Forest Phytology (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Social Ecology (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Agroekologie
 • Voda v agroekosystému

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Omezování klimatických změn
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Chemie a toxikologie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Systematická biologie a ekologie
 • Ochrana a tvorba krajiny

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Ecology (EN)
 • Péče o životní prostředí

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Tropical Agroecology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Geovědní a montánní turismus
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Forest Science In Global Change (EN)
 • Forestry, Water and Landscape Management (EN)
 • Ochrana lesů a myslivost
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Aplikovaná geoinformatika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Ochrana přírody a životního prostředí
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy