Chci studovat ekologii

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Životní prostředí a zdraví
 • Environmental Health Sciences (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí
2 programy

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Strojní inženýrství
 • Strojní inženýrství (EN)
3 programy

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
4 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Krajinářská architektura

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Jaderné inženýrství - specializace Radioaktivita v životním prostředí
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
1 program

Fakulta strojní

 • Ekologizace energetických procesů
 • Energetika a životní prostředí
 • Inteligentní doprava a logistika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Monitorování životního prostředí
1 program

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Inženýrství životního prostředí
 • Water and Environmental Engineering (EN)
3 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Veřejná politika - zaměření Environmentální politika
1 program