Chci studovat ekologii

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
 • Inteligentní budovy
3 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Forestry, Water and Landscape Management (EN)
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Krajinářská architektura

a dalších 11 programů

14 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
4 programy

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Ekologizace energetických procesů
 • Energetika a životní prostředí
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Kybernetika a řídící technika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
1 program

Zahradnická fakulta

 • Krajinářská architektura
 • Zahradní a krajinářské realizace
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Jaderné inženýrství - specializace Radioaktivita v životním prostředí
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Monitorování životního prostředí
1 program

Fakulta stavební

 • Inženýrství životního prostředí
 • Environmental Engineering (EN)
 • Water and Environmental Engineering (EN)
3 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Veřejná politika - zaměření Environmentální politika
1 program