Chci studovat ekologii

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Ekologie  Ekologie (EN)  Ochrana životního prostředí  Ekologická a evoluční biologie  Environmentální vědy  Environmentální vědy (EN)  Hospodaření s přírodními zdroji  Botanika  Zoologie  Antropologie a genetika člověka   a dalších 8 oborů

Přírodovědecká fakulta

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologie  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Ochrana přírody  Nature Conservation  Ecology  Applied and Landscape Ecology  Územní technická a správní služba  Environmentální modelování   a dalších 14 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Ekologie  Biologie a ekologie  Ekologie a ochrana životního prostředí  Ochrana a tvorba krajiny  Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Ekologie  Ekologie (EN)  Chemie životního prostředí  Chemie životního prostředí (EN)  Botanika  Zoologie  Ekologická a evoluční biologie  Hydrobiologie  Hydrobiologie (EN)  Zoologie (EN)  Botanika (EN)

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno | testy

Obory: Veterinární ekologie  Veterinární hygiena a ekologie  Veterinary Ecology  Veterinary Hygiene and Ecology  Veterinary Public Health and Animal Protection  Ochrana zvířat a welfare  Veřejné veterinářství a ochrana zvířat   a dalších 14 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekologie lesa  Design nábytku  Stavby na bázi dřeva

TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Technická ekologie  Elektroenergetika  Elektrotechnika  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Komerční elektrotechnika  Elektrotechnika a energetika  Aplikovaná elektrotechnika  Průmyslová elektronika a elektromechanika   a dalších 9 oborů

Fakulta elektrotechnická

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Průmyslová ekologie  Odpadové hospodářství  Alternativní energie a životní prostředí  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a toxikologie životního prostředí   a dalších 8 oborů

TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Sociální a kulturní ekologie  Environmentální studia (EN)  Environmentální studia  Studium humanitní vzdělanosti (EN)  Studium humanitní vzdělanosti

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Systematická biologie a ekologie  Ochrana a tvorba krajiny  Biofyzika  Fyzická geografie a geoekologie  Experimentální biologie  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Biologie (dvouoborové)   a dalších 26 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná biologie a ekologie  Systematická biologie a ekologie  Biologie se zaměřením na vzdělávání

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Aplikovaná bioklimatologie  Agroekologie  Technologie odpadů  Odpadové hospodářství  Technologie a management odpadů  Applied Bioclimatology  Rybářství a hydrobiologie

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor  Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Agroekologie  Zemědělská technika: obchod, servis a služby  Biologie a ochrana zájmových organismů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Ochrana vod  Fishery  Rybářství a ochrana vod  Rybářství  Fishery and protection of waters

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Monitorování životního prostředí

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Wildlife Management in the Tropics and Subtropics  Tropical Crop Management and Ecology

TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Environmentální inženýrství  Ochrana životního prostředí  Environmental Engineering

Fakulta chemicko-technologická

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů  Technology and Environmental Engineering (EN)  Technology and Environmental Engineering

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Ochrana životního prostředí v průmyslu  Environmentální inženýrství  Zpracování a zneškodňování odpadů  Geologické inženýrství  Environmentální biotechnologie