Chci studovat ekologii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ekologie (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ekologie (EN)
 • Životní prostředí a zdraví

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ekologie
 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Veterinary Ecology (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Design nábytku
 • Stavby na bázi dřeva
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Social Ecology (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Systematická biologie a ekologie
 • Ochrana a tvorba krajiny

a dalších 38 programů

41 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Agroekologie

a dalších 43 programů

46 programů

Zemědělská fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Agroekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Environmentální inženýrství
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Geologické inženýrství - Geovědní a montánní turismus
4 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Výrobní technika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Přírodovědná a ekologická výchova
 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie pro veřejnou správu
3 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
3 programy