Chci studovat ekologii

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Ekologie (EN)
 • Ecology (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ekologie
 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Veterinary Ecology (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Design nábytku
 • Stavby na bázi dřeva
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální ekologie
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Social Ecology (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Chemie a toxikologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Systematická biologie a ekologie
 • Ochrana a tvorba krajiny

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Agroekologie
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Ecology (EN)
 • Péče o životní prostředí

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vod
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Agronomická fakulta

 • Agroekologie
 • Voda v agroekosystému
 • Odpadové hospodářství

a dalších 31 programů

34 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Environmentální inženýrství
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Geologické inženýrství - Geovědní a montánní turismus
4 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí
4 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Výrobní technika
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů