Technika a informatika

86 škol a fakult

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Podniková informatika
3 programy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management leteckých podniků
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
3 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Logistické technologie
 • Pozemní stavby
 • Technologie a řízení dopravy
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Biomedicínská elektronika a biokybernetika
 • Biomedicínské a ekologické inženýrství

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Design of Machines and Equipment (EN)
 • Design of Power Machines and Equipment (EN)
 • Dopravní a manipulační technika

a dalších 11 programů

14 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Work&Study)
 • Softwarové inženýrství a big data (Work&Study)
 • Softwarový vývoj
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Informatika
 • Information Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Technická fakulta

 • Energetika
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 9 programů

12 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a expertní inženýrství
 • Technické znalectví a pojišťovnictví
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Aplikovaná informatika
 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
 • Informatika a výpočetní technika
4 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy