Technika a informatika

85 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta stavební

 • Geotechnika
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Hornické a podzemní stavitelství

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika

a dalších 17 programů

20 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Léčiva a biomateriály

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Podniková informatika
3 programy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management leteckých podniků
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
3 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Logistické technologie
 • Pozemní stavby
 • Technologie a řízení dopravy
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
 • Cybernetics, control and Measurements (EN)
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojní

 • Design of Machines and Equipment (EN)
 • Design of Power Machines and Equipment (EN)
 • Dopravní a manipulační technika

a dalších 11 programů

14 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Work&Study)
 • Softwarové inženýrství a big data (Work&Study)
 • Softwarový vývoj
3 programy