Technika a informatika

87 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Biomedicínské inženýrství
 • Civilní nouzové plánování
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Informační bezpečnost
 • Informatics (EN)
 • Informatika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzikální inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika

a dalších 11 programů

14 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
 • Data Analytics
 • Geologie
4 programy

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální geoinformatika
 • Obnova krajiny
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavby

a další 4 programy

7 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informační a bezpečnostní systémy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemická metalurgie (EN)
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a manipulační technika

a dalších 16 programů

19 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering
 • Technické znovuvyužití brownfields

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Podniková informatika
3 programy

Fakulta VŠO

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ
3 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie a řízení dopravy
3 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical technologie and bioinformatics (EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
 • Cybernetics, control and Measurements (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Progresivní technologie a materiály

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
3 programy