Technika a informatika

40 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektroenergetika

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Technologie
1 program

Fakulta textilní

 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
3 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management
 • Kybernetická bezpečnost

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Environmentální inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
3 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektroenergetika
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Elektrotechnická výroba a management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Průmyslové inženýrství a management
3 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - BIM inženýring
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů