Technika a informatika

36 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství matematiky - Učitelství informatiky (dvouoborové)
1 program

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní stavitelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektroenergetika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
 • Management finančních institucí
3 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management
 • Kybernetická bezpečnost

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Inženýrství polymerů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektroenergetika
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Elektrotechnická výroba a management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Průmyslové inženýrství a management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a další 4 programy

7 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiálové technologie a recyklace
 • Moderní technologie výroby kovů

a další 4 programy

7 programů