Technika a informatika

39 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství matematiky - Učitelství informatiky (dvouoborové)
1 program

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní stavitelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
 • Management finančních institucí
3 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie
 • Počítačové a komunikační systémy
3 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Inženýrství polymerů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • Elektroenergetika
 • Elektronika a sdělovací technika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Průmyslové inženýrství a management

a další 2 programy

5 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 • Silniční a městská automobilová doprava

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
2 programy