Technika a informatika

38 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
 • Moderní technologie osvětlovacích soustav

a další 3 programy

6 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Softwarové inženýrství a big data
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektroenergetika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
4 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavby
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering
 • Technické znovuvyužití brownfields

a další 3 programy

6 programů

Fakulta VŠO

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemie přírodních látek
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnická výroba a management
 • Telekomunikační a informační technika
3 programy

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Průmyslové inženýrství a management
3 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
1 program

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - BIM inženýring
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové inženýrství - Progresivní technické materiály
 • Materiály a technologie pro energetiku
 • Metalurgické inženýrství - Moderní technologie výroby kovů

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 8 programů

11 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program