Technika a informatika

38 škol a fakult

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021. ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Aplikovaná informatika v podnikání
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Bezpečnostní management
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Informační management

a dalších 6 programů

9 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektroenergetika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta textilní

 • Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Oděvní technologie a materiály
 • Textilní technologie a materiály
3 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management
 • Kybernetická bezpečnost

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Inženýrství polymerů

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektroenergetika
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Elektrotechnická výroba a management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Průmyslové inženýrství a management
3 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a další 4 programy

7 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiálové technologie a recyklace
 • Moderní technologie výroby kovů

a další 4 programy

7 programů