Technika a informatika

36 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní stavitelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Elektroenergetika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta textilní

 • Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Oděvní technologie a materiály
 • Řízení jakosti
3 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management
 • Kybernetická bezpečnost

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Inženýrství polymerů

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektroenergetika
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Elektrotechnická výroba a management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Konstruování výrobních strojů zařízení
 • Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a další 4 programy

7 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiálové technologie a recyklace
 • Moderní technologie výroby kovů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 • Silniční a městská automobilová doprava

a další 3 programy

6 programů