Technika a informatika

57 škol a fakult

Chcete získat americký i český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta stavební

 • Architecture and Sustainable Development (EN)
 • Architektura a stavitelství
 • Building Engineering (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
3 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace

a dalších 9 programů

12 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Biomedicínské inženýrství
3 programy

Lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biomedical Sciences (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
1 program

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology (EN)
 • Nástroje a procesy
 • Technologie makromolekulárních látek

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Geotechnika
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Hornické a podzemní stavitelství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Energetické stroje a zařízení

a další 4 programy

7 programů