Technika a informatika

Nalezli jsme 86 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Logistické technologie  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 15 oborů

Fakulta stavební
TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Diskrétní modely a algoritmy  Diskrétní modely a algoritmy (EN)  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Jaderná fyzika  Jaderná fyzika (EN)  Matematická lingvistika  Matematická lingvistika (EN)   a dalších 7 oborů

Business Institut EDU a.s.

Praha 10-Vršovice

Obory: MBA Řízení informačních technologií

Business Institut EDU a.s.

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní stavitelství   a dalších 5 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Finanční informatika a statistika  Informatika a výpočetní technika  Kybernetika  Kybernetika a řídicí technika  Softwarové inženýrství

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínská informatika  Civilní nouzové plánování  Plánování a řízení krizových situací

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Economics and informatics  Ekonomická informatika

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Netkané a nanovlákenné materiály  Oděvní a textilní technologie  Textilní technika a materiálové inženýrství  Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta textilní

Unicorn College

Praha 3

Obory: Informační technologie  Management ICT projektů

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Regionální a informační management

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační technologie  Inteligetní systémy s roboty  Inženýrská informatika  Počítačové a komunikační systémy

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů  Nástroje a procesy   a dalších 11 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické inženýrství a bioinženýrství  Procesní inženýrství a management  Senzorika a kybernetika v chemii