Technika a informatika

86 škol a fakult

Online VELETRH VŠ: 18. - 19. října 2022, pro studenty ZDARMA! Získej vstupenku teď hned

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
4 programy

Fakulta stavební

 • Acoustics (EN)
 • Akustika
 • Architecture and Sustainable Development (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Elektrotechnika a informační technologie
3 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Matematická lingvistika

a dalších 9 programů

12 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Softwarové inženýrství a big data
 • Softwarový vývoj
 • Softwarový vývoj (online studium)
4 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

1. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské asistivní technologie

a dalších 10 programů

13 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
2 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
1 program

European School of Business & Management SE

 • MSC - Inženýrství
 • MSC - Management informačních technologií
 • MSC - Procesní řízení a průmyslové inženýrství
 • MSC - Průmysl 4.0
4 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Biomedicínské inženýrství
 • Civilní nouzové plánování
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informační bezpečnost
 • Informatics (EN)
 • Informatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzikální inženýrství

a další 3 programy

6 programů