Technika a informatika

87 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
2 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
 • Stavební inženýrství - Pozemní stavby
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
 • Umělá inteligence
3 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Informatika pro logistiku a řízení
 • MBA
3 programy

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Kreativní komunikace pro manažery
1 program

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
1 program

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní systémy a technika (EN)
 • Inteligentní dopravní systémy

a další 4 programy

7 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering
 • Environmental Engineering

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Applied Mechanics
 • Automobilové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

2. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektrotechnika a informatika
 • Elektrotechnika a informatika (EN)
 • Komunikační a radarové systémy

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Science (EN)
 • Informatika
 • Nanotechnologie
 • Nanotechnology (EN)
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Informační technologie
 • Information Technology (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Computer Science and Engineering (EN)
 • Cybernetics (EN)
 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky a digitálních technologií
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů