Technika a informatika

85 škol a fakult

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika

a dalších 5 programů

8 programů

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika
 • Nanotechnologie
3 programy

Fakulta stavební

 • Civil Engineering - Building and Industry Construction (EN)
 • Civil Engineering - Building Environment (EN)
 • Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of Structures (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika

a dalších 17 programů

20 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Building Constructions
 • Civil Engineering Management
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemická

 • Biochemická technologie
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Inženýrská mechanika
 • Konstrukční a procesní inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
4 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
2 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Bezpečnostní management
 • Ekonomika obrany státu

a další 3 programy

6 programů