Technika a informatika

44 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Stavba strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
4 programy

Unicorn University

 • Software Development (online studium - EN)
 • Softwarový vývoj
 • Softwarový vývoj (online studium)
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské asistivní technologie

a dalších 5 programů

8 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management (online)
2 programy

Škoda Auto Vysoká škola

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
1 program

Fakulta textilní

 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály - Netkané textilie a nanovlákna
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály - Projektování a tvorba textilií
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní stavby
 • Technologie a řízení dopravy
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering
 • Těžba nerostných surovin
 • Voda – strategická surovina
4 programy

Fakulta VŠO

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ
2 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie a řízení dopravy
3 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a procesní zařízení

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
3 programy