Technika a informatika

49 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Bezpečnostní management
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Informační management
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Logistika

a dalších 5 programů

8 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Elektroenergetika
 • Informatika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský technik
 • Plánování a řízení krizových situací
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost a informační technologie
 • Webové a softwarové inženýrství - zaměření: Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta textilní

 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Řízení výroby
4 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové inženýrství
 • Materiálové technologie a recyklace
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Technologie a hospodaření s vodou

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ
2 programy

Fakulta chemická

 • Biochemická technologie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a analýza přírodních látek

a další 4 programy

7 programů