Technika a informatika

47 škol a fakult

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní stavitelství
 • Elektrická trakce a elektromobilita

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské asistivní technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Provoz a řízení letecké dopravy - specializace Letecké bezpilotní systémy (drony)
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ
3 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Technologie
1 program

Fakulta textilní

 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Řízení výroby
4 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové inženýrství
 • Materiálové technologie a recyklace
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Technologie a hospodaření s vodou

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a chemické technologie

a dalších 5 programů

8 programů