Technika a informatika

50 škol a fakult

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Elektroenergetika
 • Informatika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský technik
 • Plánování a řízení krizových situací
3 programy

Fakulta textilní

 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika - teplárenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Řízení výroby
4 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informační a bezpečnostní systémy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Informační a řídicí technologie
 • Inteligetní systémy s roboty
2 programy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a komunikační technologie
 • Mikroelektronika a technologie
 • Telekomunikační a informační systémy
3 programy

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Průmyslové inženýrství a management

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program