Technika a informatika

52 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Elektroenergetika
 • Informatika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Plánování a řízení krizových situací
2 programy

Fakulta textilní

 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
4 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informační a bezpečnostní systémy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové inženýrství
 • Materiálové technologie a recyklace
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem

a dalších 10 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Technologie a hospodaření s vodou

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a komunikační technologie
 • Mikroelektronika a technologie
 • Telekomunikační a informační systémy
3 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy