Technika a informatika

1 škola či fakulta

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • Asistivní technologie
  • Biomedical Engineering (EN)
  • Biomedicínské inženýrství
  • Civilní nouzové plánování
4 programy