Technika a informatika

83 škol a fakult

Pokecej s vybranou VŠ na online veletrhu od 26.1.2021. Získej vstupenku ZDARMA

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
3 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering

a dalších 17 programů

20 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
3 programy

Technická fakulta

 • Energetika
 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
 • Informační a komunikační technologie
 • Informatika
4 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Informační a znalostní management
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Systems Engineering and Informatics (EN)
3 programy

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
2 programy