Technika a informatika

85 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Informatika
 • Information Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Technická fakulta

 • Energetika
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 9 programů

12 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Aplikovaná informatika
 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
 • Informatika a výpočetní technika
4 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
2 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
4 programy

Fakulta architektury

 • Architektura - teorie a tvorba
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering
 • Elektronika / Electronics

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Jaderné inženýrství
 • Radiologická fyzika
3 programy

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Biomechanika

a dalších 26 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy