Právo a veřejná správa

Nalezli jsme 49 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a ekonomika  Management and Economics  Veřejná správa a regionální rozvoj

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Uherské Hradiště

Obory: Bezpečnost společnosti  Ochrana obyvatelstva  Ovládání rizik  Řízení environmentálních rizik

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Bezpečnostně-právní činnost ve veřejné správě  Ekonomika a právo v podnikání  Technologie ochrany osob a majetku

LIGS University

Praha 7

Obory: Executive MBA  Interactive Online MBA

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Veřejná správa a sociální politika

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomika a právo v podnikání  Eurospráva  Veřejná ekonomika a a správa  Veřejná ekonomika a správa

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Regional and Social Development  Regionální a sociální rozvoj  Veřejná správa a regionální rozvoj

Provozně ekonomická fakulta

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Praha 8-Libeň

Obory: Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Civilní nouzová připravenost  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Socioeconomic and Environmental Development of Regions  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu  Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Bezpečnostní a strategická studia  Conflict and Democracy Studies  Energy Security Studies (EN)

Právnická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny práva a římské právo  Finanční právo a finanční vědy  Finanční právo a finanční vědy (POL)  Mezinárodněprávní obchodní studia  Mezinárodní a evropské právo  Mezinárodní právo soukromé  Občanské právo  Obchodněprávní studia   a dalších 11 oborů

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostní management a kriminalistika  Bezpečnostní management ve veřejné správě

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze | Praha 4-Kamýk

Obory: Bezpečnostně právní studia  Bezpečnostně strategická studia  Bezpečnostní management a kriminalistika  Kriminalistika a další forenzní disciplíny  Policejní činnosti  Policejní management a kriminalistika

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia  Právo v podnikání

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Evropské právo  Evropské právo (EN)  Finanční právo a finanční věda  International Master of Laws  Law and Jurisprudence  Mezinárodní právo  Mezinárodní právo (EN)  Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu   a dalších 11 oborů