Právo a veřejná správa

47 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Informatika ve veřejné správě
 • Veřejná ekonomika a správa
3 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management a ekonomika
 • Management and Economics
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
3 programy

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Bezpečnost společnosti
 • Ochrana obyvatelstva
 • Ovládání rizik
 • Řízení environmentálních rizik
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Regional and Social Development
 • Regionální a sociální rozvoj
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
3 programy

LIGS University

 • Executive MBA
 • Interactive Online MBA
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a právo v podnikání
 • Eurospráva
 • Veřejná ekonomika a a správa
 • Veřejná ekonomika a správa
4 programy

Ústav práva a právní vědy

 • Executive LL.D. Corporate Law and Business
 • LL.B. - Právní specializace
 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. International Commercial Law (ENG)
 • LL.M. Korporátní právo a správa podniku
 • LL.M. Public Law - právo veřejné správy

a další 4 programy

10 programů

European Business School SE

 • Executive DBA Corporate Law and Business
 • LL.B. - Právní specializace
 • LL.D. Executive Corporate Law and Business
 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • LL.M. Public Law

a dalších 5 programů

11 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Civilní nouzová připravenost
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Conflict and Democracy Studies
 • Energy Security Studies (EN)
3 programy

Právnická fakulta

 • Dějiny práva a římské právo
 • Finanční právo a finanční vědy
 • Finanční právo a finanční vědy (POL)
 • Mezinárodněprávní obchodní studia
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Občanské právo
 • Obchodněprávní studia

a dalších 11 programů

19 programů

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně právní studia
 • Bezpečnostně strategická studia
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Kriminalistika a další forenzní disciplíny
 • Policejní činnosti
 • Policejní management a kriminalistika
6 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Evropská hospodářskoprávní studia
 • Právo v podnikání
2 programy

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Evropské právo (EN)
 • Finanční právo a finanční věda
 • International Master of Laws
 • Law and Jurisprudence
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní právo (EN)
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

a dalších 11 programů

19 programů

Právnická fakulta

 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • Evropské a mezinárodní právo
 • International and European Law
 • Občanské právo
 • Právo
 • Právo ve veřejné správě
 • Správní právo
 • Teoretické právní vědy
 • Trestní právo
 • Ústavní právo
10 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
7 programů