Právo a veřejná správa

Nalezli jsme 49 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Evropská studia se zaměřením na evropské právo  Evropské a mezinárodní právo  International and European Law  Občanské právo  Právo  Právo ve veřejné správě  Správní právo  Teoretické právní vědy  Trestní právo  Ústavní právo

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnost práce a procesů  Bezpečnostní inženýrství  Bezpečnostní plánování  Havarijní plánování a krizové řízení  Požární ochrana a bezpečnost  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Havířov | testy

Obory: Veřejná ekonomika a správa

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Forensic Engineering  Soudní inženýrství

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Právo  Veřejná správa

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost