Management

27 škol a fakult

Vysněné studijní obory ve 🎓 studentském městě plném kultury. Kde? Na Filozofické fakultě UPOL!

Fakulta ekonomická

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Management and Managerial Economics (EN)
2 programy

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Econometrics (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomie a ekonometrie
 • Ekonomie a finance
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Social Ecology (EN)
 • Sociální ekologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations
 • Ekonomika a management podniků s procesními výrobami
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Řízení a ekonomika podniku / Business Management and Economics
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Industrial Engineering (EN)
 • Průmyslové inženýrství
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Řízení průmyslových systémů
 • Řízení průmyslových systémů (EN)
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program