Management

26 škol a fakult

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT
 • GLOBAL CRISIS MANAGEMENT
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Management and Business Economics (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
1 program

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Industrial Engineering (EN)
 • Průmyslové inženýrství
4 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Řízení průmyslových systémů
 • Řízení průmyslových systémů (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program

Fakulta dopravní

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
 • Technika a technologie v dopravě a spojích (EN)
2 programy