Management

88 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Innovation Project Management
 • Projektové řízení inovací
4 programy

University of New York in Prague

 • Business Administration
 • International Management
 • IT Management
 • MBA in Entrepreneurship
 • MBA in Finance
 • MBA in Management
 • MBA in Marketing
 • MBA in Project Management
 • On-line Flexible MBA
9 programů

Fakulta ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Informační management
 • Management obchodních činností
 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KFU)
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KPM)
6 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Management obchodní činnosti
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Řízení a ekonomika obchodu
 • Řízení a ekonomika podniku
5 programů

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomický výzkum
 • Ekonomie a ekonometrie
 • Ekonomie a finance
 • Ekonomie a finance (EN)
 • Korporátní strategie a finance v Evropě (EN)
6 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Finanční management
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Management lidských zdrojů
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Marketing
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Mezinárodní ekonomie

a dalších 14 programů

19 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration
 • Business Administration: Marketing and Communications Emphasis
 • Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis
 • LLM
 • MBA
5 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Daně, účetnictví a controlling
 • MBA Finanční management a strategické řízení financí
 • MBA Management cestovního ruchu
 • MBA Management obchodu
 • MBA Management obchodu (online)
 • MBA Management soft skills

a dalších 19 programů

25 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Bezpečnostní a krizový management
 • Executive MBA
 • Global Business Leadership
 • Management obchodu
 • Management veřejné správy
 • Management zdravotnictví
 • Marketing Management and International Business
 • MBA Flexi
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Projektový management a inženýring
 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Stavební management
3 programy

NEWTON College, a.s.

 • Globální podnikání a management (NEWTON Start)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Business)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Management a podnikání (NEWTON Business)
 • Management a podnikání (NEWTON Premium)

a dalších 7 programů

12 programů

Prague College

 • BA (Hons) Business Finance and Accounting
 • BA (Hons) International Business Management
 • MSc International Management
3 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Business Administration and Financial Management
 • Business Administration and Sales
 • Global Management in Automotive Industry
 • Logistika a management kvality
 • Management obchodu
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Social Ecology (EN)
 • Sociální ekologie
 • Sociální práce
 • Studia dlouhověkosti
 • Studia občanského sektoru
7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
1 program

Fakulta informatiky a statistiky

 • Informační management
 • Information Systems Management
 • Information Systems Management (EN)
3 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts Management
 • Business Administration
 • Business Economics and Management
 • International Management
 • Management
 • Management (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
8 programů