Management

52 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Odvětvový management - Projektové řízení inovací

a další 2 programy

5 programů

Fakulta ekonomická

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Informační management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts management
 • Business Administration (EN)
 • International Management/CEMS (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Řízení a ekonomika podniku / Business Management and Economics
3 programy

Fakulta stavební

 • Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Stavební inženýrství
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Business Administration (EN)
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích - Řízení

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta sociálních věd

 • Corporate Strategy and Finance (EN)
 • Economics and Econometrics (EN)
 • Economics and Finance (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations (EN)
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Ekonomika a management podniků s procesními výrobami
 • Management udržitelnosti podniků
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Strojírenská technologie a průmyslový management
1 program

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Innovation Project Management (EN)
 • Projektové řízení inovací
4 programy

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní inženýrství
 • Řízení průmyslových systémů
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Management regionálního rozvoje
 • Regional and European Project Management (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Cirkulární ekonomika
 • Economics and management (EN)
 • Economics and Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Management měst a regionů
 • Podniková ekonomika a management
 • Podnikový management
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Management of Services (EN)
 • Business Administration - Production Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
3 programy

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Technologie a management v dopravě
3 programy