Management

68 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Znalectví
4 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Digitální business
 • Economics and Management (EN)
 • Management v sociálních službách
 • Mezinárodní obchod
4 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Informační a síťová bezpečnost

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní management
 • Bezpečnostní technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Business Administration and Entrepreneurship (EN)
 • Design management
 • Economics and Management (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • Ekonomika a management - specializace Sportovní management
 • Informační a znalostní management
4 programy

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce a sociální podnikání
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta umění

 • Produkce v kulturních a kreativních odvětvích (completus)
1 program

E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.

 • DBA - HR Management
 • DBA - Insurance Management
 • LL.M. - Insurance Law
 • LL.M. - Mediation
4 programy

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration
 • Business Administration: Management
 • Business Administration: Marketing and Communications

a další 2 programy

5 programů