Management

69 škol a fakult

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Management tělesné výchovy a sportu
 • Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatické řízení
 • Automatizace
2 programy

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Destinační management
 • Gastronomie
 • Letecká doprava
 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
1 program

Fakulta dopravní

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
 • Technika a technologie v dopravě a spojích (EN)
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Management a informační technologie
1 program