Management

71 škol a fakult

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Management tělesné výchovy a sportu
 • Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatické řízení
 • Automatizace
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Správa a řízení provozu budov
1 program

Pedagogická fakulta

 • Andragogika a management vzdělávání
1 program

Fakulta dopravní

 • Technika a technologie v dopravě a spojích
 • Technika a technologie v dopravě a spojích (EN)
2 programy

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Destinační management
 • Gastronomie
 • Letecká doprava
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Management a informační technologie
1 program