Nalezli jsme 162 škol

enlightened Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná informatika
 • Geografie transformací

a dalších 25 programů

28 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics and Public policy (EN)
 • Regionální rovzoj

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta umění a designu

 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design
 • Design

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • International Business (EN)
 • Manažer obchodu

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Informační technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatické řízení a informatika (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Environmentální bezpečnost
 • Management rizik

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy

a dalších 37 programů

40 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Biblická teologie
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnické záchranářství
 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Sociální politika a sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Finanční služby
 • Management obchodu a služeb
 • Otevřená informatika

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie

a dalších 21 programů

24 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Educational Sciences

a dalších 99 programů

102 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Mikroelektronika a technologie
 • Telecommunications (EN)
 • Communications and Networking (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

Agronomická fakulta

 • Obecná a speciální zootechnika
 • Technologie potravin
 • Výživa člověka

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Finanční kontrola
 • Marketing management
 • Ekonomika a management

a dalších 20 programů

23 programů