Neučitelská pedagogika

Nalezli jsme 20 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/Sociální patologie

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Pedagogická psychologie  Řízení vzdělávacích institucí

Filozofická fakulta

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Sociální pedagogika

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Edukační péče o seniory  Sociální patologie a prevence

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii  Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních  Speciální pedagogika - intervence  Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika - intervence  Speciální pedagogika - poradenství  Teorie výtvarné výchovy  Teorie vzdělávání v bohemistice

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Pedagogika  Pedagogika (dvouoborová)  Pedagogika (dvouoborové)  Sociální pedagogika

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Pedagogika (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika pro učitele  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Sociální pedagogika  Teorie vzdělávání v matematice  Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví  Vzdělávání v biologii

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Pedagogika  Pedagogika (EN)  Sociální pedagogika a poradenství

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika cizího jazyka  Hudební teorie a pedagogika  Pedagogika  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)  Speciální pedagogika   a dalších 8 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Speciální pedagogika pro vychovatele  Vychovatelství

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Speciální pedagogika - vychovatelství

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika  Pedagogika  Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání  Pedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 7 oborů

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Resocializační pedagogika

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Education  Logopedie  Muzejní a galerijní pedagogika  Pedagogika  Special Education  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika – andragogika  Speciální pedagogika – dramaterapie  Speciální pedagogika – intervence   a dalších 8 oborů

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Teorie vzdělávání v bohemistice  Teorie vzdělávání ve fyzice