Neučitelská pedagogika

20 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Sociální pedagogika
2 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/sociální patologie
1 program

Filozofická fakulta

 • Pedagogická psychologie
 • Řízení vzdělávacích institucí
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Sociální pedagogika
 • Teorie vzdělávání v matematice

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
3 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Sociální patologie a prevence
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Výchovná práce ve speciálních zařízeních
4 programy

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Sociální pedagogika a poradenství
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cizího jazyka
 • Didaktika cizího jazyka (DE)
 • Didaktika cizího jazyka (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Didaktika literatury
 • Edukace v kultuře (dvouoborové)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
3 programy