Neučitelská pedagogika

18 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cizího jazyka
 • Didaktika cizího jazyka (DE)
 • Didaktika cizího jazyka (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Sociální patologie a prevence
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
3 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Pedagogika předškolního věku

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Didaktika literatury
 • Edukace v kultuře (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
3 programy