Neučitelská pedagogika

17 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Sociální patologie a prevence
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Etická výchova se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika a poradenství
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas

a další 2 programy

5 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
2 programy

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
 • Pedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 • Pedagogika - Matematika se zaměřením na vzdělávání

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika - specializace Prevence sociálně patologických jevů
 • Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase
 • Speciální pedagogika - raný věk

a dalších 8 programů

11 programů