Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 68 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Philosophy, Politics, Economics  Politologie  Politologie a mezinárodní vztahy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Zdravotně sociální pracovník

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců  Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů  Ekonomika a management podniku - zaměření Manažerská psychologie   a další 3 obory

LIGS University

Praha 7

Obory: Executive MBA  Interactive Online DBA  Interactive Online MBA  Interactive Online MSc  Interactive Online PhD

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Archeologie  Archeologie + Historie  Archeologie + Muzeologie  Historie  Historie - muzeologie  Historie – památková péče  Historie se zaměřením na české a československé dějiny  Informační a knihovnická studia  Knihovnictví   a další 3 obory

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Edukační péče o seniory  Moderní dějiny střední Evropy  Sociální patologie a prevence

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  Filozofie  Filozofie a společenské vědy  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie  Politologie – africká studia  Politologie – latinskoamerická studia   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Náboženská výchova  Sociální komunikace v neziskovém sektoru  Sociální patologie a prevence  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Politologie (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika - intervence   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Andragogika a personální řízení  Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)  Archeologie pravěku a středověku  Archivnictví a pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)  České dějiny   a dalších 51 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Didaktika dějepisu  Filozofie  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Hospodářské a sociální dějiny  Hospodářské a sociální dějiny novověku  Kulturní dějiny   a dalších 5 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Andragogika  Pedagogika (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika pro učitele  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  České dějiny  Dějiny novější české literatury  Estetika  Estetika (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)  Pomocné vědy historické

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Arteterapie  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Pedagogická psychologie  Psychologie  Psychologie (dvouoborová)  Sociální pedagogika  Teorie vzdělávání v matematice   a další 2 obory

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Etika v sociální práci  Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Filozofie a religionistika  Charitativní práce  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Teologie  Teologie (dvouoborové)  Teologie služby  Theologie  Theology

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Sociální práce ve veřejné správě  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika - vychovatelství