Humanitní a společenské vědy

66 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Charitativní a sociální práce
 • Charitativní a sociální práce
 • Katolická teologie
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Praktická teologie
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Sociální pedagogika

a další 4 programy

12 programů

Fakulta humanitních studií

 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
4 programy

CEVRO Institut, z.ú.

 • Philosophy, Politics, Economics
 • Politologie
 • Politologie a mezinárodní vztahy
3 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Manažerská psychologie

a další 3 programy

6 programů

LIGS University

 • Executive MBA
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online MBA
 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online PhD
5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Archeologie + Historie
 • Archeologie + Muzeologie
 • Historie
 • Historie - muzeologie
 • Historie – památková péče
 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Informační a knihovnická studia
 • Knihovnictví

a další 3 programy

12 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Sociální patologie a prevence
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Filozofie
 • Filozofie a společenské vědy
 • Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie
 • Historie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Politologie
 • Politologie – africká studia

a dalších 6 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Náboženská výchova
 • Sociální komunikace v neziskovém sektoru
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
 • Speciální pedagogika - intervence

a další 2 programy

8 programů

Filozofická fakulta

 • Andragogika a personální řízení
 • Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)
 • Archeologie pravěku a středověku
 • Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)
 • České dějiny

a dalších 51 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • České a československé dějiny
 • Didaktika dějepisu
 • Filozofie
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Historie a ochrana průmyslového dědictví
 • Hospodářské a sociální dějiny
 • Hospodářské a sociální dějiny novověku
 • Kulturní dějiny

a dalších 5 programů

14 programů

Fakulta sociálních studií

 • Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 • Sociální práce
 • Sociální práce (EN)
 • Zdravotně sociální pracovník
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Pedagogika předškolního věku
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Učitelství pedagogiky (dvouoborové)
 • Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)
8 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Církevní a obecné dějiny
 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
6 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Psychologie managementu
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

European Business School SE

 • MBA - Psychologie managementu
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archeologie (dvouoborové)
 • Archivnictví
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • České dějiny
 • Dějiny novější české literatury
 • Estetika
 • Estetika (dvouoborové)
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Pomocné vědy historické
11 programů