Humanitní a společenské vědy

66 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

 • Arteterapie
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Pedagogická psychologie
 • Psychologie
 • Psychologie (dvouoborová)
 • Sociální pedagogika
 • Teorie vzdělávání v matematice

a další 2 programy

9 programů

Teologická fakulta

 • Etika v sociální práci
 • Filozofie
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Filozofie a religionistika
 • Charitativní práce
 • Philosophy
 • Sociální a charitativní práce
 • Teologie
 • Teologie (dvouoborové)
 • Teologie služby
 • Theologie
 • Theology
12 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
3 programy

Filozofická fakulta

 • Andragogika
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Dějiny starověku
 • Dějiny starověku (dvouoborové)
 • Estetika
 • Estetika a kulturní studia
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie
 • Historie - české dějiny
 • Historie - obecné dějiny

a dalších 13 programů

25 programů

Fakulta sociálních studií

 • Cultural Sociology
 • European Politics (EN)
 • Genderová studia
 • International Joint Master's Degree in Cultural Sociology (EN)
 • Obecná psychologie
 • Obecná psychologie (EN)
 • Politologie
 • Politologie (EN)

a dalších 17 programů

25 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cizího jazyka
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)
 • Speciální andragogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika

a dalších 8 programů

16 programů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Psychologie
 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
3 programy

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie - Filozofie
 • Husitská teologie - Judaistika
 • Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Husitská teologie - Religionistika

a dalších 18 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
 • České a československé dějiny
 • České a československé dějiny (EN)
 • Filozofie
 • Filozofie (DE)
 • Filozofie (EN)
 • Pedagogická psychologie
 • Pedagogická psychologie (EN)

a dalších 11 programů

19 programů

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
 • Teorie, filozofie a sociologie práva
2 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Řízení lidských zdrojů
 • Zpravodajské zabezpečení
2 programy

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Historicko-literární studia
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • History
 • Humanitní studia
 • Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
 • Philosophy
 • Religionistika
 • Religious Studies
 • Resocializační pedagogika

a další 2 programy

13 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotně-sociální pracovník
1 program

Pedagogická fakulta

 • Education
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Logopedie
 • Muzejní a galerijní pedagogika
 • Pedagogika
 • Special Education
 • Speciální pedagogika
 • Speciální pedagogika – andragogika
 • Speciální pedagogika – dramaterapie

a dalších 9 programů

18 programů

Právnická fakulta

 • Evropská studia se zaměřením na evropské právo
 • International and European Law
2 programy

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program