Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 68 škol

Bc + Ing. = MBA, jedině na VŠEM! Přihlášky do 1.10.2018. Zjistit více

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Andragogika  Archeologie  Archivnictví  Dějiny starověku  Dějiny starověku (dvouoborové)  Estetika  Estetika a kulturní studia  Etnologie  Filozofie  Historie  Historie - české dějiny  Historie - obecné dějiny   a dalších 13 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Cultural Sociology  European Politics (EN)  Genderová studia  International Joint Master's Degree in Cultural Sociology (EN)  Obecná psychologie  Obecná psychologie (EN)  Politologie  Politologie (EN)   a dalších 17 oborů

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Didaktika cizího jazyka  Hudební teorie a pedagogika  Pedagogika  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Sociální pedagogika a volný čas (jednooborové)  Speciální andragogika (jednooborové)  Speciální pedagogika   a dalších 8 oborů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Praha 4-Háje, Praha 10

Obory: Psychologie  Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Historie  Kulturněhistorická a muzeologická studia  Sociální práce a penitenciární péče  Speciální pedagogika pro vychovatele  Vychovatelství

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Andragogika  Speciální pedagogika - vychovatelství  Vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: České dějiny  Dokumentace památek  Filozofie (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Kulturní historie  Politická filozofie  Politologie (dvouoborové)  Spisová a archivní služba   a další 3 obory

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Biblická teologie  Biblická teologie (EN)  Evangelická teologie  Evangelická teologie (EN)  Historická teologie a teologie náboženství  Historická teologie a teologie náboženství (EN)   a dalších 7 oborů

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie  Husitská teologie - Filozofie  Husitská teologie - Judaistika  Husitská teologie - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  Husitská teologie - Religionistika   a dalších 18 oborů

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Aplikovaná etika  Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění  Katolická teologie  Teologické nauky

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika  České a československé dějiny  České a československé dějiny (EN)  Filozofie  Filozofie (DE)  Filozofie (EN)  Pedagogická psychologie  Pedagogická psychologie (EN)   a dalších 11 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Právní dějiny a římské právo  Teorie, filozofie a sociologie práva

Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Filozofie  Historicko-literární studia  Historie  Historie (dvouoborové)  History  Humanitní studia  Ochrana hmotných památek (dvouoborové)  Philosophy  Religionistika  Religious Studies  Resocializační pedagogika   a další 2 obory

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Biblická teologie  Charitativní a sociální práce  Charitativní a sociální práce  Katolická teologie  Mezinárodní sociální a humanitární práce  Praktická teologie  Sociální a spirituální determinanty zdraví  Sociální pedagogika   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Education  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Logopedie  Muzejní a galerijní pedagogika  Pedagogika  Special Education  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika – andragogika  Speciální pedagogika – dramaterapie   a dalších 9 oborů

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Evropská studia se zaměřením na evropské právo  International and European Law