Humanitní a společenské vědy

67 škol a fakult

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

Pedagogická fakulta

 • Etická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Filozofická fakulta

 • Dějepis (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)
 • Didaktika dějepisu
 • Filozofická studia

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Social Work
 • Sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Behaviorální zdraví
 • Didaktika českého jazyka a literatury

a dalších 9 programů

12 programů

Katolická teologická fakulta

 • Aplikovaná etika
 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění

a další 2 programy

5 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Psychologie managementu
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

European Business School SE

 • MBA Psychologie managementu
 • MBA Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Aesthetics and Culture Studies
 • Andragogika
 • Archeologie

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cizího jazyka
 • Didaktika cizího jazyka (DE)
 • Didaktika cizího jazyka (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Psychologie
 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika
3 programy

Evangelická teologická fakulta

 • Biblical Theology (EN)
 • Biblická teologie
 • Evangelická teologie

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinanthropology (EN)
 • Kinantropologie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Education (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
 • Teorie, filozofie a sociologie práva
2 programy

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Archivní studia
 • Filozofie

a dalších 14 programů

17 programů

Lékařská fakulta

 • Social Medicine (EN)
 • Sociální lékařství
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
 • Didaktika informatiky a digitálních technologií
 • Education (EN)

a dalších 23 programů

26 programů