Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 68 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Vysoká škola aplikované psychologie

Terezín

Obory: Personální a interkulturní management

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

Havířov | testy

Obory: Management v sociální sféře  Sociální práce

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Teorie vzdělávání v bohemistice  Teorie vzdělávání ve fyzice

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Geografie (učitelství, dvouoborové)

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Management lidských zdrojů  Ekonomika a management - specializace Manažerská psychologie

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Social Work  Sociální práce  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností  Sociální práce ve veřejné správě