Chci studovat techniku

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Technika výrobních procesů

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská technika
 • Biomedical Technology (EN)
 • Biomedical and Clinical Engineering (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Technologie provozu letadlové a letištní techniky
 • Aerospace Technology (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínská technika
 • Informatika
 • Biomedicínské asistivní technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační technika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Komunikační a radarové systémy

a dalších 6 programů

9 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Informatika
 • Informační a komunikační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Automatizační a přístrojová technika (EN)
 • Automatizační a přístrojová technika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická technika
 • Fyzikální elektronika - specializace Laserová fyzika a technika
 • Fyzikální inženýrství - specializace Laserová technika a fotonika

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Fyzikální diagnostické metody
 • Počítačová fyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz letadlové techniky

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Informační technologie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní systémy a technika (EN)
 • Technika a technologie v dopravě a spojích

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Automatizační a měřicí technika
 • Biomedicínská technika a bioinformatika

a dalších 43 programů

46 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
 • Aplikovaná informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zemědělská technika a technologie
 • Multifunctional Agriculture (EN)
 • Zootechnika

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Měřicí a výpočetní technika
 • Laboratorní a medicínská biologie
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 49 programů

52 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Nanotechnologie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archeologie

a dalších 22 programů

25 programů