Chci studovat techniku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Biomedicínský inženýr

a dalších 17 programů

20 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika výrobních procesů
 • Technika a technologie zpracování odpadů

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální technika
 • Radiologická technika
 • Laserová a přístrojová technika

a dalších 16 programů

19 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná technika
 • Provoz techniky
 • Technika a mechanizace zemědělství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Výrobní technika
 • Technika prostředí
 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínská technika
 • Telekomunikační technika
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Letadlová a kosmická technika
 • Automatizační a přístrojová technika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika a řídicí technika

a dalších 16 programů

19 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Počítačová technika a její aplikace
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Vysokofrekvenční a digitální technika
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Biomedicínská technika a bioinformatika
 • Automatizační a měřicí technika

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Technologie údržby letecké techniky

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Informační technologie

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Měřicí a výpočetní technika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 47 programů

50 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Průmyslové inženýrství a management

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Komunikační a řídicí technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Technologie údržby letadel
 • Dopravní logistika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Textilní a oděvní návrhářství
 • Netkané a nanovlákenné materiály

a další 3 programy

6 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu

a dalších 26 programů

29 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby
 • Zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů