Nalezli jsme 205 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a dalších 32 programů

35 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Informatika pro logistiku
 • Logistika ve službách
4 programy

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti
 • BBA - právní specializace
 • LL.M. Rozhodce a mediátor

a dalších 28 programů

31 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 9 programů

12 programů

European Business School SE

 • LL.M. Rozhodce a mediátor
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • MBA - Commercial Law

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná informatika
 • Management cestovního ruchu - německý jazyk

a další 3 programy

6 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Mezinárodní marketing
 • Management obchodu

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Čeština jako cizí jazyk
 • Angličtina jako cizí jazyk
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Arts management

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Telekomunikační technika

a dalších 17 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Informační management
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie údržby letecké techniky
 • Technologie provozu letecké techniky

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance a oceňování podniku

a dalších 6 programů

9 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinářství
 • Botanika
 • Technologie zpracování dřeva

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a analýza potravin
 • Inženýrství polymerů
 • Polymerní materiály a technologie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Průmyslové inženýrství
 • Economics and Management (EN)
 • Finance

a dalších 19 programů

22 programů