Nalezli jsme 53 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství fyziky - Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství informatiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

a dalších 54 programů

57 programů

Fakulta filozofická

 • Učitelství anglického jazyka
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Resocializační pedagogika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Pedagogika

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství matematiky pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ
 • Učitelství geografie pro SŠ

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro střední školy: Dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Pedagogika (dvouoborové)

a dalších 67 programů

70 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

a dalších 138 programů

141 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství filozofie pro střední školy
 • Učitelství historie pro střední školy
 • Učitelství - Didaktika dějepisu

a dalších 163 programů

166 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Učitelství pro mateřské školy (jednooborové)
 • Učitelství praktického vyučování (jednooborové)

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství matematiky pro základní školy
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

a dalších 48 programů

51 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství science pro SŠ
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro mateřské školy (jednooborový)
 • Učitelství sborového zpěvu (dvouoborový)
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborový)

a dalších 30 programů

33 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ

a dalších 76 programů

79 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

a dalších 53 programů

56 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Učitelství náboženství pro ZŠ
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
 • Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta filozofická

 • Učitelství francouzštiny pro střední školy
1 program