Nalezli jsme 21 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Filozofická fakulta

 • Učitelství - Didaktika dějepisu
 • Anglofonní literatury a kultury
 • Anglophone Literatures and Cultures (EN)

a dalších 73 programů

76 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Didaktika českého jazyka a literatury
 • Kinantropologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika matematiky
 • Mathematics Education (EN)
 • Didaktika chemie

a dalších 21 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • General Questions of Mathematics and Computer Science
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

a dalších 43 programů

46 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
4 programy

Fakulta sportovních studií

 • Kinantropologie
 • Sports Sciences (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné kultury

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky a digitálních technologií
 • Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Didaktika cizího jazyka
 • Speciální pedagogika

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta pedagogická

 • Hudební teorie a pedagogika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika biologie
 • Pedagogická psychologie
 • Educational Psychology
3 programy

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Teorie a dějiny novější české literatury
 • Pomocné vědy historické

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
2 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a další 2 programy

5 programů