Nalezli jsme 30 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
 • Radiologická fyzika
 • Experimentální biologie živočichů a imunologie
3 programy

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • Geriatrické ošetřovatelství

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Makromolekulární chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Analytická chemie
 • Medicinální chemie
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Jaderné inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (EN)
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 • Optika a optoelektronika
 • Biofyzika a chemická fyzika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Forenzní analýza
 • Přírodní látky a léčiva
 • Biochemie a buněčná biologie
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Ergoterapie pro dospělé
 • Adiktologie
2 programy

Lékařská fakulta

 • Nutriční specialista
 • Optometrie
 • Intenzivní péče
 • Fyzioterapie
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)
 • Civilní nouzové plánování

a další 3 programy

6 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Komunitní péče v porodní asistenci
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
3 programy