Nalezli jsme 34 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 39 programů

42 programů

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Gerontologie (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Lékařská biofyzika

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Chirurgie a reprodukční medicína
 • Vnitřní lékařství

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (EN)
 • Toxikologie

a dalších 13 programů

16 programů

Lékařská fakulta

 • Neurovědy
 • Chirurgie
 • Urologie

a dalších 21 programů

24 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Klinická onkologie a radioterapie

a dalších 22 programů

25 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Stomatologie
 • Vnitřní nemoci (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Zdravotnický záchranář
 • Intenzivní péče
 • Chirurgické obory

a dalších 7 programů

10 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzová připravenost

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie (EN)
 • Materiálová chemie
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Rehabilitace
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotní laborant

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Zdravotně sociální pracovník
 • Všeobecná sestra
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Zdravotně sociální pracovník
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Všeobecná sestra
4 programy