Nalezli jsme 34 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a dalších 37 programů

40 programů

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Gerontologie

a dalších 31 programů

34 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Lékařská biofyzika

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Internal Medicine (EN)
 • Chirurgie a reprodukční medicína

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Military Internal Medicine
 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
 • Vojenské vnitřní lékařství

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Chirurgické obory
 • Nutriční terapie
 • Pediatrické ošetřovatelství

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta

 • Neurovědy
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Urologie

a dalších 17 programů

20 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Klinická onkologie a radioterapie

a dalších 22 programů

25 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Stomatologie
 • Vnitřní nemoci

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologický asistent
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Všeobecná sestra
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
4 programy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
2 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzová připravenost

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Materiálová chemie (EN)
2 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecná sestra
 • Ošetřovatelství
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Všeobecná sestra
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Zdravotně sociální pracovník
4 programy