Nalezli jsme 33 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a dalších 39 programů

42 programů

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Gerontologie

a dalších 31 programů

34 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Lékařská biofyzika (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Chirurgie a reprodukční medicína
 • Vnitřní lékařství

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta

 • Neurovědy
 • Chirurgie
 • Urologie

a dalších 21 programů

24 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Klinická onkologie a radioterapie

a dalších 22 programů

25 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Stomatologie
 • Vnitřní nemoci

a dalších 19 programů

22 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
2 programy

Lékařská fakulta

 • Zdravotnický záchranář
 • Intenzivní péče
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
2 programy

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzová připravenost

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie (EN)
 • Materiálová chemie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta humanitních studií

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Zdravotní laborant
 • Rehabilitace
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

a další 3 programy

6 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmakognosie
 • Bezpečnost a kvalita léčiv

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Ošetřovatelství
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech

a další 3 programy

6 programů