Nalezli jsme 20 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Gerontologie

a dalších 29 programů

32 programů

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Lékařská biofyzika

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Internal Medicine (EN)
 • Chirurgie a reprodukční medicína

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Military Internal Medicine
 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
 • Vojenské vnitřní lékařství

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Plzni

 • Pediatrie
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Stomatologie

a dalších 21 programů

24 programů

Lékařská fakulta

 • Neurovědy
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 20 programů

23 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Klinická onkologie a radioterapie

a dalších 22 programů

25 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Materiálová chemie (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Farmakologie a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Asistivní technologie
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínské inženýrství (EN)
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Jaderná chemie

a další 2 programy

5 programů