Ekonomie a management

75 škol a fakult

Podej si přihlášku na         VUT DO KONCE BŘEZNA 📆 a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT!

Fakulta VŠPP

 • Marketingové komunikace
 • Obchodněprávní studia
 • Podnikání a management
3 programy

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Ekonomika a management - specializace Krizový management a komunikace

a další 2 programy

5 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Finance
 • Účetnictví a daně
4 programy

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Innovation Project Management
 • Odvětvový management - Projektové řízení inovací
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agrobyznys
 • Chov koní a agroturistika
 • Technické znalectví a oceňování
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Obchod a podnikání s technikou
2 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Economics and Management (EN)
 • Finance, účetnictví a daně

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Informační management
 • Information Management (EN)
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní management
 • Bezpečnostní technologie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Business Administration and Entrepreneurship (EN)
 • Corporate finance (EN)
 • Design management

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketing Communications (EN)
 • Marketingová komunikace
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomie
 • Ekonomika a management - specializace Ekonomika a právo v podnikání

a dalších 7 programů

10 programů