Ekonomie a management

35 škol a fakult

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Management
 • Regionální a veřejná ekonomie
2 programy

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Econometrics (EN)
 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomie a ekonometrie

a další 3 programy

6 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Social Ecology (EN)
 • Sociální ekologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Doctor of Business Administration
 • Management a manažerská ekonomie
 • Management and Managerial Economics (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
 • Regionální rovzoj
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
4 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT
 • GLOBAL CRISIS MANAGEMENT
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Management
 • Management (EN)
 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Sector Economics and Economics of Enterprise (EN)
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Management and Business Economics (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
1 program

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • International Relations and European Politics (EN)
 • Media and journalism studies (EN)

a další 2 programy

5 programů