Ekonomie a management

Nalezli jsme 38 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace  EKONOMIE A MANAGEMENT - Finanční management  EKONOMIE A MANAGEMENT - Management lidských zdrojů  EKONOMIE A MANAGEMENT - Marketing  EKONOMIE A MANAGEMENT - Mezinárodní ekonomie   a dalších 5 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Management  Regional and Public Economics  Regionální a veřejná ekonomie

TIP

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Business Economics and Management  Řízení a ekonomika podniku

TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Commercial and International Economic Law  International Economic Relations  International Political Relations  Mezinárodní ekonomické vztahy  Mezinárodní politické vztahy  Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie  Ekonomie (EN)  Ekonomie a ekonometrie  Mediální studia  Veřejná a sociální politika  Veřejná a sociální politika (EN)

Fakulta sociálních věd

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Praha 3, Hradec Králové, Liberec, Praha 9, Plzeň

Obory: International Relations and European Studies (EN)  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Sociální práce  Sociální práce (EN)  Studia občanského sektoru  Studia občanského sektoru (EN)  Studium dlouhověkosti  Studium dlouhověkosti (EN)

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Accounting and Corporate Financial Management (EN)  Finance  Finance (EN)  Účetnictví a finanční řízení podniku

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Business Economics and Management  Economics  Ekonomie  Podniková ekonomika a management

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Ekonomické teorie  Hospodářská politika  Hospodářské a politické dějiny  Regionalistika - veřejná správa

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Marketing strojů a technických systémů

LIGS University

Praha 7

Obory: Interactive Online DBA  Interactive Online PhD

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Finance  Řízení a ekonomika podniku