Ekonomie a management

70 škol a fakult

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Innovation Project Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • Evropská ekonomická integrace

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti

a dalších 13 programů

16 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Marketing and International Trade (EN)
 • Business Administration - Management of Business Processes (EN)
 • Business administration - Economics Management of Services (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta sociálních věd

 • Bachelor in Economics and Finance (EN)
 • Corporate Strategy and Finance (EN)
 • Economics and Econometrics (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta stavební

 • Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Projektový management a inženýring
 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Stavební management
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Social Ecology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Logistika
 • Technologie a management v dopravě
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Ekonomika a management podniků s procesními výrobami
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Economic Data Analysis (EN)
 • Informační management
 • Information Systems Management (EN)
 • Multimédia v ekonomické praxi
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts management
 • Business Administration (EN)
 • Doctor of Business Administration

a dalších 7 programů

10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Economics (EN)
 • Economics and Public policy (EN)
 • Ekonomická teorie

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomická

 • Ekonomická a regionální geografie
 • Ekonomika a management
 • Informační management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta filozofická

 • Mezinárodní vztahy
 • Mezinárodní vztahy - specializace Bezpečnostní studia
 • Mezinárodní vztahy - specializace Politika v Evropské unii
3 programy

Filozofická fakulta

 • Ekonomicko-manažerská studia
 • Ekonomicko-manažerská studia (dvouoborové)
 • Management vědy
3 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • International Development and Agricultural Economics (EN)
2 programy