Ekonomie a management

67 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies
 • International Business
 • International Business - Central European Business Realities

a další 4 programy

10 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti
 • Ekonomika a provoz podniku
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Management

a dalších 6 programů

13 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Marketing and International Trade (EN)
 • Business Administration - Management of Business Processes (EN)
 • Business administration - Economics Management of Services (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Ekonomický výzkum
 • Ekonomie a ekonometrie
 • Ekonomie a finance
 • Ekonomie a finance (EN)
 • International Economic and Political Studies (EN)
 • Korporátní strategie a finance v Evropě (EN)
 • Mediální studia

a dalších 5 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Projektový management a inženýring
 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Stavební management
3 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Innovation Project Management
 • Projektové řízení inovací
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Longevity Studies (EN)
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Social Ecology (EN)
 • Sociální ekologie
 • Sociální práce
 • Studia dlouhověkosti
 • Studia občanského sektoru
7 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance
 • Finance (EN)
 • Finance a oceňování podniku
 • Finance and Accounting
 • Finanční inženýrství
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a další 3 programy

11 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Informační management
 • Information Systems Management
 • Information Systems Management (EN)
 • Multimédia v ekonomické praxi
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts Management
 • Business Administration
 • Business Economics and Management
 • Economics
 • Ekonomie
 • International Management
 • Management
 • Management (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Economics
 • Ekonomická analýza
 • Ekonomické teorie
 • Ekonomie
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Národní hospodářství
 • Regionalistika - veřejná správa
 • Regionalistika a veřejná správa
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomická

 • Ekonomická a regionální geografie
 • Ekonomika a management
 • Informační management
 • Management obchodních činností
 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KFU)
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KPM)
7 programů

Filozofická fakulta

 • Ekonomicko-manažerská studia
 • Ekonomicko-manažerská studia (dvouoborové)
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Obchodní podnikání
 • Regional and European Project Management
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Strukturální politika EU pro veřejnou správu
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
6 programů