Ekonomie a management

104 škol a fakult

Fakulta podnikatelská

 • Ekonomika podniku
 • Entrepreneurship and Small Business Development (EN)
 • Informační management

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
1 program

ART & DESIGN INSTITUT

 • Marketing a obchod uměleckých děl
1 program

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Creative marketing
 • Digital marketing and communication
 • Digitální marketing a komunikace

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Business analytik
 • Podniková ekonomika
 • Řízení lidských zdrojů
 • Znalectví
4 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Management informačních zdrojů
 • Řízení finančních zdrojů

a dalších 9 programů

12 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Chemical Industry

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Řízení a ekonomika podniku / Business Management and Economics
4 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Obchod a podnikání s technikou
2 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Business Economics and Management (EN)
 • Cestovní ruch a turismus

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj (EN)
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy

a dalších 23 programů

26 programů

Ústav práva a právní vědy

 • BBA - manažerská specializace
 • BBA - právní specializace
 • DBA Business Marketing

a dalších 22 programů

25 programů

European Business School SE

 • BBA - manažerská specializace
 • BBA - právní specializace
 • DBA Executive European and International Studies

a dalších 21 programů

24 programů