Ekonomie a management

Nalezli jsme 113 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (EN)  Mediální studia a žurnalistika  Mezinárodní vztahy  Mezinárodní vztahy (EN)  Mezinárodní vztahy (i jednooborové)  Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Analytický chemik-manažer chemické laboratoře

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Olomouc

Obory: Ekonomika a management malých a středních podniků  Management Information Systems  Podniková ekonomika a management  Systémové inženýrství a informatika

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Znojmo

Obory: Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

TC Business School

Praha 6

Obory: DBA  MBA (1. fáze)  MBA (2.fáze)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia  Právo v podnikání

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Management vzdělávání  Školský management

Právnická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Finanční právo a finanční věda

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Ekonomika obrany státu  Řízení a použití ozbrojených sil  Vojenská logistika  Vojenský management

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Trenérství a management sportu

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Ekonomika a management v průmyslu  Management kvality  Management kvality (EN)  Řízení průmyslových systémů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Řízení průmyslových systémů