Ekonomie a management

109 škol a fakult

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

 • Marketing a management
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
2 programy

TC Business School

 • DBA
 • MBA (1. fáze)
 • MBA (2.fáze)
3 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Evropská hospodářskoprávní studia
 • Právo v podnikání
2 programy

Fakulta sociálně ekonomická

 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Ekonomika a management
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
3 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Management tělesné výchovy a sportu
 • Master of Arts in Sports Ethics and Integrity
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Management vzdělávání
 • Školský management
2 programy

Právnická fakulta

 • Finanční právo a finanční věda
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenského leadershipu

 • Management informačních zdrojů
 • Řízení finančních zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů

a další 2 programy

5 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Trenérství a management sportu
1 program

Fakultu materiálově-technologická

 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Management kvality
 • Management kvality (EN)
 • Řízení průmyslových systémů
4 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Řízení průmyslových systémů
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

 • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
 • Management hotelnictví a cestovního ruchu
2 programy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú.

 • Management v sociální sféře
 • Veřejná ekonomika a správa
2 programy

Fakulta stavební

 • Civil Engineering Management
 • Management stavebnictví
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Management a informační technologie
1 program

Fakulta strojního inženýrství

 • Strojírenská technologie a průmyslový management
1 program