Ekonomie a management

Nalezli jsme 113 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Marketing Communications  Marketingové komunikace

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Bezpečnostní studia  Hospodářská politika  MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)  MBA – Management a kybernetická bezpečnost  MPA - Bezpečnostní a krizový management  Philosophy, Politics, Economics  Politologie  Politologie a mezinárodní vztahy

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

Praha 8

Obory: Hospitality Management (EN)  Hotelnictví  Management destinace cestovního ruchu  Management hotelnictví a lázeňství  Marketingové komunikace  Marketingové komunikace ve službách

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Praha 4, Brno

Obory: Ekonomika a právo v podnikání  Management v podnikání

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Aplikovaná informatika  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Právo v podnikání  Soukromoprávní studia

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Cestovní ruch  Cestovní ruch pro absolventy VOŠ  Letový provoz  Management cestovního ruchu  Management leteckých podniků  Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Cestovní ruch  Finance a řízení  Finance and management

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha 8 - Libeń, Brno - střed, Praha 17 - Řepy, Praha 8 - Libeň

Obory: Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců  Ekonomika a management podniku - zaměření Arts a event management  Ekonomika a management podniku - zaměření Bankovní management   a dalších 30 oborů

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Marketing a obchod uměleckých děl

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Kreativní marketing  Management v kreativním průmyslu  On-line marketing

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Marketing strojů a technických systémů  Obchod a podnikání s technikou

LIGS University

Praha 7

Obory: Executive MBA  Interactive Online DBA  Interactive Online MBA  Interactive Online MSc  Interactive Online PhD

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a pojišťovnictví

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Business Economics and Management  Finance  Finance a investiční management  Management cestovního ruchu  Management obchodní činnosti  Manažersko-ekonomický obor  Řízení a ekonomika obchodu  Řízení a ekonomika podniku   a další 2 obory

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Bankovnictví  Podniková ekonomika a managemen  Podniková ekonomika a management  Podniková ekonomika a management (EN)  Sociální management  Účetnictví a daně  Veřejná ekonomika a správa

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Finanční management  Informační a znalostní management  Informační management  Management cestovního ruchu