Chci studovat fyziku

Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Fyzika – nanotechnologie

a dalších 72 programů

75 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 48 programů

51 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Fyzika
 • Teoretická fyzika
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

a dalších 74 programů

77 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Aplikovaná fyzika
 • Didaktika fyziky

a dalších 18 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (sdružené studium)
 • Fyzika nanostruktur
 • Fyzika pro SŠ

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy

a dalších 26 programů

29 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Částicová fyzika
 • Počítačová fyzika
 • Relativistická astrofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Projektování elektrických systémů a technologií

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematická fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Jaderná a částicová fyzika

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Učitelství fyziky pro SŠ
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzikální inženýrství
 • Bioinženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta pedagogická

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky pro základní školy
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Akustika / Acoustics

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Molekulární chemická fyzika a senzorika
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Fyzikální chemie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a fyzika materiálů
 • Physical Chemistry (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Speciální pedagogika (jednooborové)

a dalších 59 programů

62 programů

Lékařská fakulta

 • Zobrazovací metody a lékařská fyzika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - fyzika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (dvouoborové)
2 programy