Chci studovat fyziku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Fyzika plazmatu

a dalších 110 programů

113 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Fyzika
 • Teoretická fyzika
 • Obecná fyzika

a dalších 91 programů

94 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 33 programů

36 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Aplikovaná fyzika
 • Didaktika fyziky

a dalších 76 programů

79 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (jednooborové)
 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 44 programů

47 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (dvouoborové)
 • Fyzika nanostruktur
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika
 • Počítačová fyzika
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Informatická fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Matematická fyzika

a dalších 20 programů

23 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 17 programů

20 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Environmentální inženýrství
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Akustika / Acoustics
 • Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a fyzika materiálů
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta pedagogická

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (dvouoborové)
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Inženýrská mechanika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemická

 • Fyzikální chemie
 • Physical Chemistry (EN)
 • Spotřební chemie

a další 2 programy

5 programů