Chci studovat fyziku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Fyzika  Fyzika plazmatu  Lékařská fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)  Obecné otázky fyziky  Obecné otázky fyziky (EN)  Fyzika kondenzovaných látek  Fyzika plazmatu (EN)   a dalších 123 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Počítačové modelování ve vědě a technice   a dalších 28 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Obecná fyzika a matematická fyzika  Fyzika (učitelství)  Aplikovaná fyzika  Didaktika fyziky  Přístrojová fyzika  Počítačová fyzika  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Biofyzika  Molekulární biofyzika   a dalších 7 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Fyzika (jednooborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy  Biofyzika  Biophysics  Fyzikální měření a modelování  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Fyzika (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Biofyzika  Experimentální biologie  Chemie  Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 26 oborů

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Teoretická fyzika  Obecná fyzika  Aplikovaná fyzika  Jaderná fyzika  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky  Fyzika nanostruktur  Subjaderná fyzika  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (EN)   a dalších 82 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Teoretická fyzika  Počítačová fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)  THEORETICAL PHYSICS (EN)  COMPUTATIONAL PHYSICS (EN)  Astrofyzika  Počítačová technika a její aplikace  Multimediální techniky

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Informatická fyzika  Radiologická fyzika  Matematická fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Fyzika a technika termojaderné fúze  Fyzikální elektronika  Diagnostika materiálů   a dalších 15 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika fyziky  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství fyziky pro střední školy  Fyzikální měření a modelování  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Toxikologie a analýza škodlivin   a dalších 13 oborů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Fyzikální inženýrství   a další 4 obory

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná fyzika  Technologie a hospodaření s vodou  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Úprava surovin a recyklace  Geologické inženýrství  Důlní měřictví  Environmentální inženýrství  Ekonomika a řízení v oblasti surovin   a dalších 16 oborů

TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství  Fyzika plazmatu a tenkých vrstev  Aplikovaná mechanika  Obecné otázky matematiky  Aplikovaná matematika  Stavitelství  Výpočty a design   a dalších 30 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Akustika / Acoustics  Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory  Robotika  Aplikovaná elektrotechnika  Technologické systémy

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Chemie a fyzika speciálních materiálů  Fyzikální chemie  Fyzikální chemie (EN)  Biologie  Molekulární biologie a biochemie organismů  Makromolekulární chemie (EN)  Makromolekulární chemie  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství fyziky pro základní školy  Teorie vzdělávání ve fyzice

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství fyziky pro základní školy  Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (dvouoborové)

TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)