Chci studovat fyziku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 47 programů

50 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Fyzika plazmatu

a dalších 110 programů

113 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Fyzika
 • Teoretická fyzika
 • Obecná fyzika

a dalších 91 programů

94 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Fyzika (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Obecná fyzika a matematická fyzika
 • Aplikovaná fyzika
 • Didaktika fyziky

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika (dvouoborové)
 • Fyzika nanostruktur
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Komunikační technologie

a dalších 15 programů

18 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika
 • Počítačová fyzika
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Informatická fyzika
 • Radiologická fyzika
 • Matematická fyzika

a dalších 20 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Akustika / Acoustics
 • Teoretická elektrotechnika / Electrical Engineering Theory

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a fyzika materiálů
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství fyziky pro základní školy
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Lékařská fakulta

 • Zobrazovací metody a lékařská fyzika
 • Imaging Methods and Medical Physics (EN)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika (dvouoborové)
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Inženýrská mechanika
 • Stavba strojů a zařízení
4 programy