Chci studovat výpočetní techniku

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Výpočty a design konstrukcí

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Informační technologie

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Měřicí a výpočetní technika
 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Informatika / Computer Science
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Technika výrobních procesů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní vědy
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Informatika pro vzdělávání
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Informatika (sdružené studium)
 • Aplikovaná informatika
 • Softwarové systémy
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Bioinženýrství
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Computer Science (EN)
 • Informatika
 • Informační a komunikační technologie

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie a e-learning
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Fyzikální elektronika
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Počítačové a komunikační systémy
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Metalurgické inženýrství (EN)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
3 programy

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství informatiky pro základní školy
2 programy