Chci studovat výpočetní techniku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Výpočty a design konstrukcí

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Informační technologie

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Měřicí a výpočetní technika
 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 47 programů

50 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika a výpočetní technika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Informatika
3 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Computer Science and Technology (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
1 program

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika výrobních procesů
 • Technika zemědělských technologických systémů

a dalších 12 programů

15 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Informatika (dvouoborové)
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Softwarové systémy
 • Aplikovaná informatika
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie a e-learning
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové inženýrství
 • Softwarové inženýrství
 • Bezpečnost a informační technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Počítačové a komunikační systémy
 • Informační technologie
 • Engineering informatics (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Informatická fyzika
 • Aplikace softwarového inženýrství

a další 2 programy

5 programů