Chci studovat výpočetní techniku

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Výpočetní technika  Informatika a výpočetní technika  Počítačová grafika a výpočetní systémy  Informatika  Kybernetika  Výpočty a design  Počítačové systémy a sítě

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Výpočetní technika  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Počítačové vidění a digitální obraz  Počítačová grafika a interakce  Počítačová grafika

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Výpočetní technika a informatika  Informační technologie  Informační systémy  Počítačové sítě a komunikace  Bezpečnost informačních technologií  Počítačové a vestavěné systémy  Inteligentní systémy  Bioinformatika a biocomputing   a další 3 obory

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)  Mechatronika  Biologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Aplikovaná informatika  COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (EN)  Informatika + Angličtina  Informační a knihovnická studia  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Informatika  Informatika (dvouoborové)

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Technika výrobních procesů  Technika zemědělských technologických systémů  Technika a technologie zpracování odpadů  Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu  Obchod a podnikání s technikou   a dalších 10 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Elektronika a sdělovací technika  Electronics and Communications

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Počítačové modelování ve vědě a technice  Informatika (dvouoborové)  Informační systémy  Computer Modelling in Science and Technology  Chemie (dvouoborové)  Aplikované nanotechnologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Informační technologie a e-learning  Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Počítačové systémy

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Počítačové inženýrství  Softwarové inženýrství  Návrh a programování vestavných systémů  Informatics  Informační systémy a management  Informatika  Počítačová grafika  Počítačová bezpečnost  Znalostní inženýrství   a dalších 6 oborů