Dny otevřených dveří - listopad 2019

12. 11. 2019 | Aktuality

146722-OTNKWG-984České vysoké školy pro vás každoročně pořádají dny otevřených dveří po celé ČR. Přinášíme vám kompletní přehled pro měsíc listopad:

6. 11.2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu

7. 11. 2019

Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Akademie výtvarných umění v Praze

8. 11.2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury

Mendelova univerzita v Brně – Provozně ekonomická fakulta

Akademie výtvarných umění v Praze

9. 11.2019

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Univerzita obrany – Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany – Fakulta vojenských technologií

12. 11.2019

Akademie múzických umění v Praze – Hudební a taneční fakulta

15. 11.2019

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

16. 11.2019

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

21. 11.2019

Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta

22. 11.2019

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství

Česká zemědělská uiverzita v Praze

Vysoké učení technické v Brně – Fakuta chemická

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

23. 11.2019

Univerzita Karlova (informační den)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická uiverzita v Liberci

25. 11.2019

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

26. 11.2019

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

27. 11.2019

České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií

Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

28. 11.2019

Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

30. 11.2019

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Další články k tématu