Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla založena roku 1969. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris.

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené na farmacii a vzdělávání zdravotnických laborantů. Bakalářský obor zdravotnická bioanalytika je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Magisterské obory pouze ve formě prezenční.

Uplatnění

Absolventi jsou kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky s širokou škálou možností uplatnění ve farmaceutickém průmyslu, v distribuci léčiv, v lékárnách, na pracovištích zabývajících se výzkumem nových léčiv, jejich kontrolou (např. SÚKL), ve zdravotnických laboratořích atp.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je jednokolové a skládá se z jednoho písemného testu buď z biologie a chemie, nebo z biochemie a molekulární biologie, analytická chemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie a histologie 

Uchazeč může zažádat o přijetí bez písemné přijímací zkoušky v případech jako: 

Uchazeč hodlá být přijat ke studiu na základě NSZ (Přírodní vědy, OSP), vykonaných v kterémkoli termínu ve školním roce 2016/2017.

Uchazeč hodlá být přijat na základě výborného prospěchu na střední škole. 

Uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky vzhledem k tomu, že je úspěšným řešitelem ústředního kola chemické nebo biologické olympiády, absolvované v posledních čtyřech letech studia. 

Přihlášky je možno podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 80 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Na Farmaceutické fakultě je možné studovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací na stránkách fakulty http://www.faf.cuni.cz/Studium/Zahranici/

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Univerzity Karlovy v Hradci Králové a řídí ho Koleje a menzy UK. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.