Nalezli jsme 25 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Kurátorská studia
 • Grafický design

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní věda
 • Hudební věda

a dalších 81 programů

84 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)
 • Monumentika a publicita průmyslového dědictví

a dalších 40 programů

43 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění a vizuální studia
 • Historie
 • Kulturální studia

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Management vědy
 • Historické vědy

a dalších 68 programů

71 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury
2 programy

Filozofická fakulta

 • Hudební věda
 • Divadelní studia
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních věd

 • Strategická komunikace
 • Media and Area Studies (EN)
 • Mediální studia

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Tvůrčí fotografie
 • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
 • Audiovizuální tvorba
3 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Relativistická astrofyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
1 program