Nalezli jsme 29 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Fakulta umění a designu

  • Výtvarná umění
  • Kurátorská studia
  • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

  • Dějiny umění
  • Divadelní věda
  • Hudební věda

a dalších 70 programů

73 programů

Filozofická fakulta

  • Dějiny umění
  • Dějiny umění (dvouoborové)
  • Monumentika a publicita průmyslového dědictví

a dalších 41 programů

44 programů

Filozofická fakulta

  • Dějiny umění a vizuální studia
  • Historie
  • Kulturální studia

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

  • Teorie a dějiny výtvarných umění
  • Teorie a dějiny výtvarných umění (dvouoborové)
  • Management vědy

a dalších 69 programů

72 programů

Katolická teologická fakulta

  • Dějiny křesťanského umění
  • Dějiny evropské kultury
  • Teologické nauky
  • Aplikovaná etika
4 programy

Filozofická fakulta

  • Hudební věda
  • Pomocné vědy historické
  • Učitelství základů společenských věd pro střední školy

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta výtvarných umění

  • Design – Ateliér grafického designu 1
  • Design – Ateliér grafického designu 2
  • Design – Ateliér produktového designu
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění a architektury

  • Vizuální komunikace - digitální média
1 program

Fakulta sociálních věd

  • Strategická komunikace
  • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)
  • Media and Area Studies (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

  • Filosofie v kontextu humanitních věd
  • Dějiny moderní evropské kultury
  • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 11 programů

14 programů

Divadelní fakulta

  • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (EN)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  • Tvůrčí fotografie
  • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
  • Audiovizuální tvorba
3 programy

Přírodovědecká fakulta

  • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
1 program