Nalezli jsme 33 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta umění a designu

 • Výtvarná umění
 • Kurátorská studia
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda

a dalších 167 programů

170 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění a vizuální studia
 • Pomocné vědy historické

a dalších 41 programů

44 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)
 • Dějiny umění se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Dějiny umění a památková péče
 • Teorie a dějiny hudebního umění

a dalších 147 programů

150 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury
2 programy

Fakulta umění

 • Malba II
 • Video - multimédia - performance
2 programy

Filozofická fakulta

 • Hudební věda
 • Musicology
 • Divadelní studia

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (dvouoborové)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Dějiny umění se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Výtvarná výchova (dvouoborové)
 • Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta restaurování

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
3 programy

Fakulta sociálních věd

 • Strategická komunikace
 • Mediální a komunikační studia
 • Media and Communication studies (EN)

a další 4 programy

7 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Tvůrčí fotografie
 • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
 • Audiovizuální tvorba

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Historie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Kulturní historie
 • Základy humanitních studií (dvouoborové)
3 programy

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Sémiotika a filozofie komunikace

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Didactics of Art Education (EN)
 • Didaktika výtvarné výchovy
2 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Prezentace historického a kulturního dědictví
1 program