Nalezli jsme 94 škol

Staňte se součástí PEF ČZU v Praze! Objevte svět ekonomie a moderních technologií. Přidejte se k nám na: Buď PEFák.

Právnická fakulta

 • Dějiny práva a římské právo
 • Trestní právo
 • Teorie práva

a dalších 17 programů

20 programů

Právnická fakulta

 • Soukromé právo
 • Správní právo
 • Trestní právo

a dalších 8 programů

11 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Mezinárodní právo
 • Obchodní právo

a dalších 12 programů

15 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance a právo
 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná ekonomie
4 programy

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Podnikání a právo
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Mezinárodní obchod
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta právnická

 • Právo a právní věda
 • Teoretické právní vědy
 • Veřejná správa
 • Právní specializace
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management - specializace Ekonomika a právo v podnikání
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Veřejná ekonomika a správa
3 programy

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regulace a behaviorální studia
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná ekonomie a správa
3 programy

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických věd

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
1 program

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně právní studia
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Policejní činnosti
 • Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě
4 programy

Filozofická fakulta

 • Veřejná správa a spisová služba
 • Tlumočnictví: čeština - francouzština
 • Tlumočnictví: čeština - španělština

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnost práce a procesů

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
1 program

Ekonomická fakulta

 • Mezinárodní ekonomické vztahy - specializace Mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Informační management

a dalších 15 programů

18 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Ekonomika surovin
 • Inženýrská geodézie
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
4 programy