Nalezli jsme 89 škol

Co všechno můžeš studovat na ECON MUNI v Brně? Jaký program je ten pravý a jak se přihlásit? Odpovědi najdeš zde.

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. Public Law (veřejné právo)
 • MBA - Sportovní management a právo

a dalších 31 programů

34 programů

Právnická fakulta

 • Dějiny práva a římské právo
 • Trestní právo
 • Teorie práva

a dalších 16 programů

19 programů

Právnická fakulta

 • Soukromé právo
 • Správní právo
 • Trestní právo

a další 3 programy

6 programů

Právnická fakulta

 • Evropské právo
 • Mezinárodní právo
 • Obchodní právo

a dalších 11 programů

14 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostně právní studia
 • Kriminalistika a forenzní disciplíny
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta VŠPP

 • Právo v aplikační praxi: Právo v podnikání
 • Právo v aplikační praxi: Právo ve veřejné správě
 • Obchodněprávní studia

a dalších 7 programů

10 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostní management - zaměření Právo a bezpečnost
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Právo v obchodních vztazích

a dalších 9 programů

12 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • LLM - Korporátní právo
 • Právo a etika v podnikání
 • Management veřejné správy
 • Bezpečnostní a krizový management
4 programy

NEWTON University

 • LL.M. - Právo v podnikání
 • Ekonomika a management - Veřejná správa a její aspekty
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

European Business School SE

 • LL.M. Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. Public Law (veřejné právo)
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola CEVRO

 • Právo v obchodních vztazích
 • Obchodněprávní vztahy
 • LL.M. - Alternativní řešení sporů

a dalších 14 programů

17 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Právo v manažerské praxi
 • MBA - Obchodní právo a právní vztahy
2 programy

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regulace a behaviorální studia
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná ekonomie a správa
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Veřejná správa
 • Regionální studia a mezinárodní obchod
 • Evropská studia a veřejná správa
3 programy

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
1 program

Business Institut EDU a.s.

 • Executive LLM – Commercial Law
 • MBA Management obchodu
 • MBA Management zdravotnictví
3 programy

Fakulta zdravotnických věd

 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
1 program

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně právní studia
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
 • Policejní činnosti
 • Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě
4 programy