Nalezli jsme 25 škol

Co všechno můžeš studovat na ECON MUNI v Brně? Jaký program je ten pravý a jak se přihlásit? Odpovědi najdeš zde.

Právnická fakulta

 • Dějiny práva a římské právo
 • Trestní právo
 • Teorie práva

a dalších 17 programů

20 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance a právo
 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná ekonomie
4 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostní management - zaměření Právo a bezpečnost
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Právo v obchodních vztazích

a dalších 25 programů

28 programů

NEWTON University

 • LL.M. - Právo v podnikání
 • Ekonomika a management - Veřejná správa a její aspekty
2 programy

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • European Governance (EN)
 • Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
 • Energy Policy Studies (EN)
 • Bezpečnostní a strategická studia
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Automatizace řízení a informatika
2 programy

Agronomická fakulta

 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Zemědělské stavby a technologická zařízení
 • Voda v agroekosystému
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství
 • Stavební inženýrství - Realizace staveb
 • Environmentálně vyspělé budovy

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana přírody
 • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (dvouoborové)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teleinformatika
 • Teleinformatics (EN)
 • Mikroelektronika a technologie

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Informační studia a knihovnictví
 • Pomocné vědy historické
 • Pedagogické vědy

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Základy strojního inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
3 programy

Fakulta informatiky

 • Kyberbezpečnost
 • Softwarové inženýrství
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Letecké a radiotechnické obranné technologie
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Kybernetická bezpečnost
4 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Teorie obrany státu
 • Řízení a použití ozbrojených sil
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinné inženýrství
 • Lesnická fytopatologie a mykologie
 • Forest Phytopatology and Mycology (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta sportovních studií

 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink

a dalších 11 programů

14 programů