Nalezli jsme 43 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza
 • Přírodní látky a léčiva
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Makromolekulární chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Analytická chemie
 • Medicinální chemie
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Lékařská elektronika a bioinformatika
1 program

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Clinical and social pharmacy (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Zdravotnický záchranář
 • Biomedicínské inženýrství
 • Všeobecná sestra
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra

a další 2 programy

5 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Zdravotnický záchranář
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

a dalších 16 programů

19 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (EN)
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Zdravotní laborant
 • Farmakochemie a medicinální materiály
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální pracovník
3 programy

Zdravotně sociální fakulta

 • Nutriční terapeut
 • Rehabilitace
 • Zdravotní laborant

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Fyzioterapie (EN)
 • Fyzioterapie
 • Biomechanika (EN)
 • Biomechanika
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie
 • Pharmacy (EN)
 • Farmacie

a další 4 programy

7 programů